Po trávě se nechodí, po trávě se směje

Říjen 2007